سرود رزم پیام آوران

مژده کتاب  زنده یاد داوود «سرمد» اخیرآ در کابل به چاپ رسیده است. نام این مجموعۀ شعری  «سرود رزم پیام آوران» گذاشته شده است .
 رونمایی  این کتاب در یکی از دانشگاه های معتبر شهر کابل طی محفل باشکوهی صورت گرفت که نصرالله پرتو نادری، خالده فروغ و حشمت الله رادفر از جمله سخنرانان این محفل بودند.   

 

اخبار روز

03 دلو 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها