واپسین روزهای زندگی محمد6

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب

در ادبیات شیعی حجة الوداع حادثۀ برجسته‌ایست که دو پی‌آمد مهم داشت: یکی تعیین علی به مثابۀ جانشین پیغمبر و دیگری دسیسه‌ای که اصحاب برای کشتن پیغمبر و محروم ساختن دامادش از حق جانشینی او چیدند.

 

اخبار روز

16 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها