درس های مثبت و منفی از بزرگ ترین قرنطین به خاطر کرونا در هند

یادداشت مترجم :افغانستان با وضع دشوار سیاسی و نظامی جاری، کمتر فرصت برنامه ریزی برای یک قرنطین موفق را داشته است. تجربه پنج روز گذشته در شهرکابل، شاهد این مدعاست. بدون تردید تطبیق یک قرنطین موفق برای قوی ترین دولت ها نیز چالش بزرگ و تاریخی است،

اما با استفاده از تجربه های تاریخی و تجارب سائر ملل می توان تا حدودی بر این مشکل غلبه نمود. پیش شرط اصلی موفقیت در قرنطین وجود یک دولت مقتدر و حل صحیح مشکلات نان و جا برای فقرا و محتاجان است. شاید تجارب هند در مقایسه با تجارب چین و کشورهای غربی برای ما آموزنده تر باشد. این گزارش راجا مورتی که به تاریخ 31 مارچ انتشار یافته است، با همین انگیزه ترجمه شده است:

 

چه گونه هندی ها از بزرگ ترین اقدام جهانی برای منع ترک خانه جان بدر می برند

نویسنده: راجا مورتی

منبع: 31 مارچ 2020

مترجم : رسول رحیم

صدای هارن موترها و بازی کودکان دیگر شنیده نمی شود، اما در خانه ماندن زندگی را در هند حفاظت می کند

یک گزارش تجاری ملل متحد در 25 مارچ می گوید که امسال هند از رکود جهان جان بدر برد. اما با یک منع بیرون رفتن جامع سه هفته ئی از خانه که از 25 مارچ با اینسو اعمال می شود، این دومین کشور پرجمعیت و پنجم اقتصاد جهان با چالش های گسترده ای رو به رو می باشد.

یک هفته قرنطین در هند بهتر از آنچه بود که از آن ترس وجود داشت، اما با دشواری ها با آشکار شدن این مشکلات وجود دارند:

  • تهیه کالا های اساسی برای 1.2 میلیارد نفری که در خانه استند. هزاران لاری ای که در مرزهای شهر به طور متناوب گیر می مانند، خطوط اکمالاتی را دچار مانعه می سازند.
  • مهاجرت توده وار کار گران بی کار شده در شهرها و برگشت آن ها به قریه های شان در روستا های خود شان. این ها  می توانند حامل انتقال ویروس کرونا به مناطق روستائی هند باشند که بدون امکانات رسیدگی به یک پاندیمی هستند.
  • تامین غذا و سرپناه برای میلیون ها کارگر روزمزد در شهرها.
  • فراهم ساختن محرک هایی برای یک اقتصاد در حال انجماد. نیرمالا سیتهارامان وزیر مالیه محرک پولی  یا یک بسته نجات بالغ بر 1.7 هزار میلیارد (تریلیون) روپیه را اعلان کرده است که معادل 22.5 میلیارد دالر می باشد، اما این کافی نیست.

از آنجائی که نخستین واقعه کرونا در 29 جنوری در هند کشف شده و تا 31 ماه مارچ 35 تن در اثر بیماری کوید-19 جان های شان را از دست داده اند و از جمله 1397 نفری که گزارش شده اند، در نزد 1239 نفر آن ها بیماری فعال وجود دارد و از آن جمع 123 نفر شفا یافته اند. اما چه تعداد واقعات هنوز کشف نشده اند؟  ما تا دو هفته مهمی که در پیش رو قرار دارند، به میزان آن پی خواهیم برد.  

می توان از قرنطین 21 روزه نخست وزیر نریندا مودی شکر گزار بود و تصمیم او توانسته است  تاکنون سبب اولیه شمار اندک قربانیان ویروس کرونا-19 باشد. اما پیش بینی ها می گویند که توفان ویروس کرونا در هند در راه هست.

مودی روز یک شنبه از مردم کشور به خاطر « اقدامات خشنی که اتخاذ  آن ها ضروری بود» معذرت خواست و گفت رنج های 21 روزه نیاز بود تا از رنج های 21 ساله جلوگیری شود.

پیش از آن که وی به ساعت 8 روز 25 مارچ یک  قرنطین در سطح ملی را اعلام نماید، هند قبلاً در یک قرنطین 14 روزه قرار داشت. ممبئی به یک شهر ارواح تبدیل می شد، چنانکه اکنون همان طور است.تنها عابری را که من از بالکنی در خیابان جمشیدجی تاتا دیدم، دو زن پولیس بودند که ماسک پوشیده بودند.

در ایام خوش این خیابان مزدحم در همه اوقات دریای عبور و مرور عراده ها و کارمندان ادارات و فروشندگان "وادا پاو" – برگر مصاله دار ممبئی می باشد .

بدترین اوقات به دلیل شیوع کرونا و بهترین فرصت از لحاظ کمک های بشری

اکنون من احساسی دارم که از یک فلم فاجعه دست می دهد، یعنی یک فیلم سراپا خاموشی که سگی پارس می کشد و پرندگان جیر جیر می کنند. روزهاست که من صدای هارن موترها و بازی کودکان محله را نشنیده ام.

اما این اوقات خراب در سطح جهانی بهترین فرصت را برای عرضه کمک های بشری به وجود آورده است." صندوق نخست زیر برای کمک به شهروندان و نجات  و امداد در وضعیت اضطراری"، پاسخ کریمانه ای دریافت نموده است.

دانشجویان 50 روپیه (کمتر از یک دالر)، شرکت ها میلیون ها روپیه اهدا نموده اند. اکتورهای سینما، ستارگان ورزشی نیز به عین ترتیب عمل کرد اند، چنانکه روهیت شرما کریکت باز ممبئی 8 میلیون روپیه (1.06) میلیون دالر اهدا نموده و این شامل مواظبت از سگ های روی سرک می باشد.

مانند ایالات متحد امریکا در هند نیز دولت و شرکت های مربوط به سکتورخصوصی ظرفیت های شان را برای پیکار علیه کرونا در اختیار قرار داده اند. شرکت خط آهن هند تصمیم گرفته است که 5000 واگن اش را به اتاق های تجریدی برای مبتلایان مرض کرونا تبدیل کند. غول های تولید موتر "ماهیندرا و ماهیندرا" تصمیم به تولید "وینتیلاتور" یا ماشین های تهویه گرفته اند.  

دریک اقدام مهم دیگر "شفاخانه اپولو" پروژه ای را آغاز نموده است تا برای  آن افراد مصاب به کرونا که نیاز به تجرید دارند،  اتاق هوتل، غذای صحی و امکانات تداوی از راه دور( تیلی مدیسین) فراهم سازد.

یک ابتکار مهم  دیگر که " پروجیکت استی 1" نامیده می شود ،شامل هوتل های – جنجرهوتل، لیمون تری هوتل، هوتل اویو، زوماتو شرکت عرضه غذا ، زوماتو و بیوکان شرکت دواسازی بزرگ هند می باشد. استیت بنک آف اندیا( بانک دولتی هند)، هندوستان یونیلیور و دویچه بانک تمویل کنندگان آن می باشد. این پروژه اساسا در خدمت افراد خانواده های مصاب به کرونا می باشد که جای کافی و لازم برای بود و باش ندارند.

ریتش ارگوال مدیر عامل هوتل اویو گفته است که اتاق های هوتل وی به داکتران، نرس ها، کارمندان کمک های اولیه و پرسونل طبی اختصاص داده می شود که مصابین مرض کرونا را تداوی می کنند.گزارش هائی در مورد این کارمندان صحی شجاع وجود دارد که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حتی توسط مالکان زمین و صاحبان ساختمان های مسکونی بی خرد به کوچه رانده شده اند.

 

اخبار روز

16 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها