فاجعۀ کووید 19 عامل بحران اقتصادی جهان

تا کنون بیش از 3 میلیارد نفر در سراسر جهان به دلیل Covid-19، قرنطینه شده اند که در حال حاضر نزدیک به 45371 نفر کشته برجای گذاشته است ، از جمله، بیش 28077 تن، تنها در اروپا.جان شان را از دست داده اند.

 

اخبار روز

30 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها