جمیل جان لعلی چشم بر جهان فانی بست

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که جمیل جان لعلی، یگانه پسر دوست بزرگ و مهربان ما زنده یاد مرحوم داکتر عبدالعلی لعلی بنا بر بیماری ای که عاید حال شان شده بود، دیده برجهان فروبست. روان آن مرحومی شاد و ماوای شان بهشت برین باد. به دلیل شرایط خاص ناشی ازپاندیمی کوید-19 مراسم تشییع  آن مرحومی به طور محدود برگزار می شود.

 

بدین وسیله ما دوستان و ارادتمندان مرحوم داکتر عبدالعلی لعلی این ضایعه را به خانواده بزرگ لعلی و به ویژه دختران داکتر مرحوم بانو راضیه جان و بانو فوزیه جان صمیمانه تسلیت گفته و خود را در این اندوه بزرگ شریک می دانیم.

اخبار روز

30 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها