گزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارو

مروری بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا
به سلسلهٔ کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) بتاریخ ۷ نومبر ۲۰۲۰بیستمین کنفرانس فارو تحت عنوان"مروری برتحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا

 

اخبار روز

20 اسد 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها