یاد داکتر آصف وفا را گرامی می داریم

با کمال تاثر و تاسف رفیق همرزم و انقلابی ما آصف وفا به تاریخ ۲۳. ۰۲.۲۰۲۱ به اثر مریضی کرونا که از حدود چهار هفته پیش بدان مبتلا شده بود به عمر ۶۳ سالگی درگذشت.
 

اخبار روز

21 اسد 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها