زور آزمایی های تنش زا بین ایالات متحده امریکا و روسیه فدرال

­ طبل جنگ افروزی ناتو، سازمان دفاعی آتلانتيک شمالی 
 موضع گيری آمریکا در تفاوت با اتحادیه اروپا و تکيه بر ناتو 
جو بایدن، ریيس جمهور ایالات متحده امریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن در رابطه با بحران اوکراین، به آدرس روسيه فدرال گفت: در صورت تهاجم نظامی روسيه بر اوکراین آن کشور با بازتاب شدید کشور امریکا توام با هزینه گزاف و سنگين مواجه خواهد گردید.

 

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها