ایالات متحد امریکا می کوشد در مسابقه بر سر کابل بر کشورهای منطقه غلبه یابد

انتونیو گوتیریش : « افغانستان به تار مویی بسته است.»
نویسنده : بهادرا کومار
منبع: اندین پنچ لاین ۳ فبروری ۲۰۲۲ 
مترجم: رسول رحیم
وزارت خزانه داری ایالات متحد امریکا در یک مشاورت بسیار پر پیامد، روز چهاررشنبه بی سرو صدا علامت داد که در حال « تعدیل» تحریم ها علیه شبکه حقانی است. بنابراین بانک های بین المللی بدون آنکه ترس از تخطی تحریم ها داشته باشند می توانند به طالبان، به شمول شبکه حقانی پول انتقال بدهند.

واشنگتن صرفا در ماه سپتمبر و دسمبر توضیحاتی را  در مورد تخفیف تحریم ها به منظور کارهای بشر دوستانه در افغانستان اعلام نمود. بدین معنی که بانک ها اکنون می توانند انتقالات پولی مربوط به عملیات بشردوستانه « به شمول تصفیه و تسویه حسابات و یا انتقال پول رابه ، و یا در غیرآن به شمول موسسات حسابات امانت خصوصی و یا ملکیت دولت افغانستان» انجام بدهند.( در اینجا روی موسسات حسابات امانت ملکیت دولت افغانستان تاکید صورت گرفته است.)
آنچه قابل توجه می باشد این است که وزارت خزانه داری به طور خاصی به این رژیم نرم شده اشارت نموده است که شامل حال شبکه حقانی نیز می گردد. این بدان معنی است که این تحریم ها دیگر مانع  امضای توافقات بین طالبان و ادارات خارجی برای کمک، هم آهنگی عمومی کمک، به شمول مدیریت از واردات و اشتراک فضای دفتر با طالبان و شبکه حقانی نمی گردد. وزارت خزانه داری ایالات متحد امریکا این مشاورت را صرفا زیر عنوان «سوال های متداول – تازه علاوه شده » صادر کرده است.
منطقا قدم بعدی این خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحد امریکا حق مشارکت فعال در تدوین سیاست های اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشته باشد.در عمق مساله پیامد های آن بر مدیریت پولی طالبان و یا تصمیم گیری طالبان در برابر شرکای غیرغربی آن ها مانند «ابتکار کمر بند وراه » یا (BRI) چین و یا پروژه پایپ لاین گاز «تاپی» (TAPI) آشکار است.  
در این راستا، یک مورد قانع کننده توسط « بنیاد صلح ایالات متحد امریکا» در واشنگتن ارایه شده است -این بنیاد توسط حکومت امریکا تمویل می شود. تحلیل گر این بنیاد می گوید:« اگرچه بدتر شدن اوضاع  اقتصادی و بشری در افغانستان ادامه دارد، طالبان  با انتشار گزارش های مالی مسوولانه سه ماهه و افزایش قابل توجه عواید داخلی،  به خصوص از طریق عواید گمرکی که با درهم کوبیدن فساد، افزایش یافته اند، یک سلسله گام های مثبت به سوی ثبات مالی برداشته اند.
« جامعه بین المللی به طور عاجل نیاز بدان دارد تا آگاهی بهتری در این مورد پیدا نماید که حکومت طالبان چه قدر پول جمع آوری می نماید و این منابع بودجه در کجا هزینه می شوند، تا بدین ترتیب اطمینان حاصل نماید که آن وجوه محدود کمکی نیز  که برای خدمات اساسی داده می شود، به خوبی مصرف می شود. حکومت ایالات متحد امریکا، سایر کشورهای پول دهند و به ویژه بانک جهانی ( که می تواند مجوز داشته باشد و در این زمینه رهبری را بگیرد) عاجلا نیاز به تحلیل داده ها در مورد عواید و مصارف حکومت افغانستان و ارزیابی پیامد های آن در بکار گیری یک کمک موثر به ویژه در هنگامی دارد که پای کمک به عرضه خدمات عامه ، برعکس صرفا خدمت بشری در میان می آید.»
یک احساس فوریت زیاد که در مباحثات بین نمایندگان طالبان و ایالات متحد امریکا در گفت وگوهای اخیر اوسلو ( از۲۳ ت ۲۵ جنوری) وجود داشت با سرعت در جهت گسترده تعامل با حکومت کابل دنبال می شد.
قابل توجه است که مذاکرات اسلو با ناشکیبایی در ۲۶ جنوری به شورای امنیت ملل متحد انتقال داده شد  و مقامات ملل متحد به دستور واشنگتن با شدت ادعا نمودند که « تعامل با مقامات بالفعل »درکابل امر الزامی است
مقامات ملل متحد مدعی شده اند که « این فرضیه آن ها مبتنی بر یک اجماع مفروض است که هیچ کس نمی خواهد شاهد سقوط دولت کنونی افغانستان باشد، اما همچنان تعامل با طالبان می تواند منجر به پیشرفت در یک طریق مذاکره شده باشد که برای مردم افغانستان ، منطقه و بقیه جهان ارایه شود».و بنابراین،«در ماه هایی که در پیش رو قرار دارند، آزمایش این فرضیه وظیفه ما است».
تیرومورتی  نماینده دایمی هند در ملل متحد، در مقام کسی که در راس کمیته ایجاد شده  برای نظارت از تحریم های ملل متحد مربوط به طالبان ( علیه سراج الدین حقانی و دیگران) ، جهت  دنبال کردن فیصله نامه سال ۱۹۸۸  قرار دارد، به شورای امنیت گزارش داد که« هدف از این اقدام  تسهیل شرایط برای برای تقویت گفت وگوهای است که سرانجام به صلح و ثبات منجر گردد.»
سفیر تیرومورتی ، هشدار داد که تیم نظارت ملل متحد متذکر شده است که روابط میان طالبان والقاعده و جنگ جویان خارجی که عمدتا از طریق شبکه حقانی تامین می شود، بسیار نزدیک باقی مانده و مبتنی بر همسویی ایدیولوژیک می باشد. علاوه براین، حضور داعش در افغانستان و استفاده از آن برای ادامه حملات ترورریستی در جهت نمایش قدرت و نفوذش ، موضوع نگران کننده می باشد.
به بیان واضح، سفر برای رفع تحریم ها علیه رهبران طالبان به شمول حقانی ها شروع شده است.آن مقامات ملل متحد که با افغانستان سرو کار دارند، راه را برای مشی امریکا جهت تسریع این پروسه هموار می کنند. در عین زمان به روز چهارشنبه انتونی بلینکن وزیرخارجه و للوید اوستین وزیر دفاع ایالات متحد امریکا  در برابر کمیته روابط خارجی و کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحد امریکا شهادت دادند.
این گزارش ها محرمانه بودند. در اعلامیه ای که بعد تر سناتور جیم انهوف یک عضو دارای مرتبت در کمیته خدمات نظامی سنای امریکا انتشار داد، عدم قناعت اش را اظهار نمود، بدین معنی که « ما هنوز با چالش های واقعی در افغانستان رو به رو استیم ، ولو اینکه حضور نیروهای ما ( در افغانستان. م) از بین رفته است. من می خواستم جزییات بیشتری در ارتباط پروسه  برنامه گذاری بین ادارات، سرشت تهدید های تروریستی در افغانستان امروز و برنامه های ضد تروریستی آن ها بشنوم. ما نیاز داریم که از اشتباهات مان بیاموزیم تا مانع تجاوز پوتین در اروپا  گردیم و پاسخ مناسب به تجاوز اقتصادی و نظامی چین بدهیم.»
از قرار معلوم جیوپولتیک افغانستان در دستگاه اصلی قدرت ایالات متحد امریکا (استبلیشمنت) در ذهن همه بسیار زیاد مطرح می باشد. جای شگفتی نیست که روسیه برای این عجله نامناسب جهت فشار آوردن بر جامعه جهانی، ابراز نارضایتی کرده است.
ضمیر کابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان  در مصاحبه مشروح با آژانس خبر رسانی تاس به اصطلاح «از شاخ گاو نر گرفته» ( یعنی قاطعانه و اخطار آمیز. م ) هشدار داده است که رفع انسداد از وجوه منجمد شده  در واشنگتن به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان که یک امر مبرم  و نهایت متفاوت می باشد، نباید به حیث یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
کابلوف شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را تذکار نمود. وی همچنان از احتمال مقاومت علیه حاکمیت طالبان در بین افغان ها هشدار داد، در عین زمان وی همچنان میانجی گری روسیه برای آشتی را پیشکش نمود.
ملاحظات کابلوف بدین ترتیب نا آرامی مسکو را خاطر نشان نمود که واشنگتن با به اصطلاح آویختن زردک رفع تحریم ها فرا روی رهبران طالبان ، آن ها را زیر نفوذ قرار می دهد. 
با اینهم، غیر محتمل است که واشنگتن بدان التفات نماید. بیگانه شدن طالبان با پاکستان روزنه ای فرصت را گشوده است که می بایست از آن استفاده شود. تاکنون ایالات متحد امریکا مبلغ یک میلیارد دالر برای تجزیه طالبان هزینه کرده است.
مشاورت وزارت خرانه داری یک گام شتابزده است تا به طور موثری رژیم تحریم های ملل متحد را  از شبکه حقانی رفع کند. تنها اعتماد قانون گذاران در کانگرس جلب شده است
مخاطرات بالا اند. گزارش ها حاکی از آن اند که اخیرا، اریک پرنس قرار دادی مشهوروزارت دفاع امریکا، از دوشنبه بازدید نموده است. نا آرامی های اخیر در قزاقستان بیانگر ظرفیت بالقوه افغانستان برای آن است که سکوی قدرت های خارجی برای بی ثبات گردانیدن آن دولت های آسیای مرکزی قرار گیرد که با چین، روسیه و ایران هم مرز اند.
اگرچه طالبان دست داشتن شان را انکار نموده اند، توکایف رییس جمهور قزاقستان در اظهاراتش به طور خاص از جنگ جویان خارجی سخن به میان آورده است که اکثر شان از کشورهای آسیای میانه به شمول افغانستان  و همچنان خاور میانه  در نا آرامی های قزاقستان شرکت داشته اند. روسیه این ادعاهای توکایف را تایید نموده است.
جالب آن است که روز چهارشنبه اعلام شد کابل و دوحه بعد از این با پرواز های مستقیم  با همدیگر وصل می شوند. آن پرسونل امریکایی که به امور افغانستان می پردازند و در قطر می باشند، اکنون می توانند مستقیما به افغانستان سفر کنند.
در ۳۱ جنوری رییس جمهور بایدن نیز تصمیمش را برای نامزد شدن قطر به مثابه « متحد اصلی غیر ناتو» اعلام نمود. این افتخار منحصر به فردی است که باری واشنگتن به پاکستان به مثابه یک دولت خط مقدم تفویض نموده بود. جان کربی سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحد امریکا، ضمن تبصره روی این تصمیم رییس جمهر بایدن، در این مورد  به خبرنگاران گفته است که این موقعیت:« یک سلسله کامل فرصت ها مانند تمرینات، عملیات ها و چنان که شما می دانید شاید کسب توانایی ها رامی گشاید.»
در مجموع  کشورهای منطقه نگران خواهند بود که  تعامل ایالات متحد امریکا با طالبان در عقب برگ انجنیر( پرده ستر کننده نهایت کوچک.م) کمک های بشردوستانه ، که در گفت وگوهای  اسلو شتاب گرفته است برگشت پرسونل استخباراتی ایالات متحد امریکا به افغانستان را به بهانه عملیات « ضد تروریستی» ممکن می گرداند.

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها