جنبش زنان و طالبان بخش سوم

. چگونه می توان برچسب ضد اسلامی را از جنبش زنان و مقاومت مردم افغانستان بر چید،  تا زنان و مردم به مبارزه علیه امارت اسلامی طالبان ادامه دهند؟   
کسانی که از هنجار های معمول منحرف می شوند و تمایل به یک جناح ، اندیشه و شخصیت پیدا می نماید برچسب منفی و یا منصوب به آن میخورد. توصیف ها یا طبقه بندی های ناخواسته، اعم از واژگانی که به انحراف، ناتوانی، یا تشخیص یک اختلال روانی مربوطند، می توانند عمدتا با تلاش برای جایگزین کردن شان به یک زبان سازنده تر،

بر پایه این که صرفا « برچسب»  تعبیر می شود ، دیدگاه ها و هم چنان هویت اجتماعی افراد را دگرگون می کند. برچسب ها از طریق تعامل با اجتماع بگونه اجتماعی شکل می گیرند و باز سازی می شوند ، که تمایلات یا رفتار های افراد یا گروهی را در جامعه نشان میدهد که با قضاوت و ارزیابی ، بوسیله دیگران صورت می گیرد. 
هرگاه انحراف در یک روند یا جنبش نظر به عدم مطابقت با قواعد ، سنت ، فرهنگ ، کیش و دین و مذهب که از قبل تعیین و مروج است، صورت گیرد . واکنش که در مقابل اش اعمال می گردد ، هنجار های اخلاقی یا رفتار اجتماعی آن روند یا جنبش را جریحه دار می سازد. هرقدر برخورد ها متفاوت تر باشد همانقدر تصویر جنبش یا روند بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.
جوامع عقب مانده نقش های خاصی انحرافی را در خود مهیا دارند ، این نقش ها انحرافی سنگین و ننگین اند که مردم با آنها درگیر اند. نقش اجتماعی مجموعه ای از فعالیت های است که یک فرد ،گروه ، سازمان و یا جامعه با ، رفتار و چگونگی کار بُرد به آن ، ضرورت پیدا می کند.  
« انحراف» برای یک جامعه شناس به آن معنا نیست که رفتاری، اخلاقاً نادرست است ، بلکه به آن معناست که رفتاری،  در یک جامعه محکوم است که می تواند رفتار های مجرمانه و غیرمجرمانه باشد. آیا نقض یک قاعده ای موجود ،‌ بدنام کننده خواهد بود یا نه، به اخلاق یا اعتقادی بستگی دارد که آن قاعده بازنمایی می کند. 
قدرت طلب، شهرت طلب ، ضد انقلاب ، جاسوس ، وابسته ، خبر چین ، سر سپرده ، خاین ، همکار سی ـآی -ای ، فتنه گر و ... را مخالفان ایدیولوژیک بر پیشانی همدیگر می چسپانند . هم اینطور، مذهبیون و ملا ها و آخوند ها از برچسب های چون کافر، ملحد، مرتد، شرابخوار، فاسق و ... بر مخالفین سیاسی خود استفاده می نمایند. بی غیرت، بی ننگ، بی ناموس، و... برچسب های کوچه و بازاری اند که ورد زبان مردم عوام و حتی خواص نیز است.
بخاطر برچسب های کوچه و بازار کسی را محکوم نکرده اند ولی با برچسب های ایدیولوژیک و مذهبی و دینی ، بسیاری از مردم شکنجه، زندان ، شلاق و اعدام گردیده اند. نمونه روشن آن «فرخنده» است که به ادعای یک تعویض نویس ، که فرخنده را به تهمت پاره کردن اوراق قران برچسب کافر زد. فرخنده را ، زیر لگد، چوب ، سنگ، تایر موتر ،  نیم جان اش ساختند و سرانجام بداخل دریای کابل انداخته آتشش زدند.  
 هرجا که حرکتی است مخالفان برای از میدان بدر کردن یک دیگر با نشانه گیری بر انحرافات، و خلاها در اندیشه و یا اخلاق ، رهبران را برچسب می زنند تا در بین جامعه نامطلوب و زشت جلوه کنند. رهبران، جنبش ها و قیام های که در جهان برچسب ایدیو لوژیک ، سیاسی، دینی خورده اند، محبوبت و اعتبار شان را بین مردم از دست داده اند. مثال های بیشماری را تاریخ افغانستان در خود نیز درج دارد مانند ،  شاه شجاع ها، شاه امان الله ، حبیب الله « بجه سقاو» و ...
 در جنبش اعتراضی زنان افغانستان ، سوختاندن چادری ، دستاویز برای طالبان و مردم نادان و بی سواد افغانستان داد و تبلیغات را از طریق رسانه ها و مصاحبه با ملا ها و روحانیون در صفحات تلویزیون و شبکه های اجتماعی براه انداختند که سوختاندن برقه یا چادری توهینی است به چادر بی بی عایشه همسر پیامبر اسلام.  این انحراف در جنبش اعتراضی زنان ، درسی  برای زنان مبارز و معترض افغانستان داد،  که نباید عمل، یا حرکتی در جریان اعتراض شان صورت گیرد که ، بیل طالبان را دسته بدهد .
 زنان معترض باهوشیاری  و دقت تمام متوجه باید باشند که از نفوذ افراد طرفدار طالب و یا دشمنان زنان افغانستان ، که در بین اعتراض کنندگان عمداً داخل می شوند جلوگیری نمایند ، چون این مخربین و خدشه دار کنندگان اعتراضات زنان ، با اعمالی تخریبی شان که بر خلاف خواست های جنبش می باشد، در داخل تظاهرات، دست بعمل خواهند زد که سبب تضعیف اجتماعی حرکت اعتراضی شده و بر جنبش زنان افغانستان برچسب ضد اسلامی خواهند زد. و با حرکات ناشایسته و  فریاد شعارهای تحریک آمیز از بین صفوف زنان معترض،  به طالبان موقع خواهند داد تا دست به حمله بزنند. و نیز عکس ها و ویدیو ی از مظاهره چی ها را ثبت کرده و برای به چنگ انداختن معترضین و پیشگامان اعتراضات به استخبارات طالب کمک خواهند کرد. 
احساسات اغلباً بر عقل غلبه می کند و عامل دستگیری ، زندانی شدن و حتی نابودی انسان می شود. چنانکه در آخرین پیام فیسبوکی بانو تمنا پریانی خطاب به جنرال مبین ، نوشته شده بود،  « ... به یک تار موی زنان معترض بعد از این آسیب بزنید و یا همفکران تان چنین کاری را انجام بدهند در خون خود تان غرق خواهید شد . بیشتر از این صبر ما را به آزمایش نگیرید و انسان شوید.» در پیام تمنا پریانی تهدید و اخطار علیه طالبان ،کاملاً روشن است. در حالیکه جنبش زنان افغانستان ، نوپاست و هنوز در حالت پراگندگی پیش می رود ، کمتر در بین زنان سراسر افغانستان ریشه دوانیده است و هنوز فرسنگها زمان ضرورت است تا به یک نیروی تبدیل شود، که طالب را اخطار بدهد و تهدیش کند .
 در چنین حالتی، نخست از طریق فیسبوک که با نام اصلی و فوتو و مشخصات فردی تان ، در آن درج است و امکان پیدا کردن شما و دوستان تان توسط دستگاه های استخباراتی طالبان بسیار ساده است، نباید پیام های احساساتی و تهدید آمیز و اخطاریه را بدشمن نوشت و پخش کرد . دو، دیگر اینکه،  کوشش شود ، از شعار های که سبب برآشفته شدن طالبان مسلح می شود و انها را مجبور به زدن و دستگیری شما می کند، جلوگیری کرد.
 شعار های که جنبش زنان را بیشتر برحق جلوه داده و اعتراض شان را مستحکم تر سازد، شعار های باشند که انعکاس دهنده ای خواست های همه اقشار جامعه  در آن شامل باشد. و روی پلاکات ها بخط درشت نوشته شده و در مظاهرات بدست زنان معترض حمل گردد و همزمان آن شعار ها فریاد زده شوند . شعارهای نان ، کار و آزادی،  ما صدای مردم گرسنه استیم ، ما صدای مردم بیکار افغانستان استیم ،‌ کار و تحصیل حق مسلم زنان افغانستان است ، این شعارها، پُر معنی و در برگیرنده همه ای خواسته های زنان و مردم افغانستان اند، که طالب و دشمنان مردم افغانستان نمی توانند ،  این شعار را ضد شریعت وضد اسلام تعبیر نمایند.
 زنان با شهامت ، مبارز و معترض توجه داشته باشند که طالبان قصداً می خواهند با شلیک مسلسل در هوا، روی سرک و پاشیدن مرچ ( فلفل) بر چشمان تان، شما را احساساتی بسازند ، نباید از توته های سنگ و چوب و سایل جریحه دار کننده ، علیه شان( طالبان) استفاده کنید، چون طالبان برای دستگیر تان می خواهند سند بدست آورند. با طالبان  نباید جرو بحث راه بیاندازید و فقط به حرکت تان به مسیری که از قبل مشخص شده ادامه دهید. 
چگونه جنبش زنان افغانستان را از حالت خود انگیخته بیرون کرد؟
 ادامه دارد
از منابعی که در این نوشته استفاده شده است.
« نظریه برچسب زنی و بد نامی اجتماعی»  دانشنامه آزاد (‌ویکی پدیا)
« ناپدید شدن فعالان زن در افغانستان » بی بی سی فارسی
« اخبار » تلویزون طلوع و روزنامه ای  ۸ صبح 
 محمد طاهر، امریکا،
۱۰ فبروری ۲۰۲۲

     

  


.

اخبار روز

02 ثور 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها