مانیفست انسانگرائی اکولوژیک

بجای متن فارسی در پائین می توانید خودتان کتاب را از دیگاه خود که آنرا چگونه می یابید و تجربه کرده اید، معرفی نمائید.

مانیفست انسانگرائی اکولوژیک به تمامی مشکلاتِ حادِ امروزی که بشریت و سیارهٔ یکتا و آسیب‌پذیر ما از آن متأثر می گردند، انگشت می گذارد. اما در عین زمان راه‌‌های حل ممکنه را نیز در چهارچوب ده فرضیه نشان می‌دهد که اگر ما این فرضیه‌ها را از آنِ خود کنیم، می‌تواند به ما کمک کند تا از این معضله نجات پیدا کنیم. مخصوصاً در کشورهای «تکامل نیافته»، اگر به زبان آلبرتو آکوستا صحبت کنیم،

مانیفست انسانگرائی اکولوژیک
لطفاً این کتاب خارق‌العاده را بخوانید و به دیگران توصیه نمائید
Pierre L. Ibisch & Jörg Sommer (2022): Das Ökohumanistische Manifest. Verlag der Deutschen Umweltstiftung. Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, Germany. Translation in Farsi: M. Daud Rafiqpoor.
ISBN 978-3942466-58-5, 96 pp. https://oekohumanismus.de/fa/انسانگرائی-اکولوژیک/

ترجمه از داکتر محمد داود رفیق پور

لینک داونلود: https://t1p.de/nsde8

 

بجای متن فارسی در پائین می توانید خودتان کتاب را از دیگاه خود که آنرا چگونه می یابید و تجربه کرده اید، معرفی نمائید.

 

مانیفست انسانگرائی اکولوژیک به تمامی مشکلاتِ حادِ امروزی که بشریت و سیارهٔ یکتا و آسیب‌پذیر ما از آن متأثر می گردند، انگشت می گذارد. اما در عین زمان راه‌‌های حل ممکنه را نیز در چهارچوب ده فرضیه نشان می‌دهد که اگر ما این فرضیه‌ها را از آنِ خود کنیم، می‌تواند به ما کمک کند تا از این معضله نجات پیدا کنیم. مخصوصاً در کشورهای «تکامل نیافته»، اگر به زبان آلبرتو آکوستا صحبت کنیم، اکوسیستمها بر اثر تغییرات اقلیم با مشکلات بزرگی روبرو استند. و در این کشورها، به دلیل اینکه برای توده‌های وسیع مردم امکانات آموزشی بسیار محدود است، قشر ​​تحصیل‌یافته مسئوولیت خطیری را بر عهده دارد تا آگاهیِ مبنی بر رفتار مسئوولانه با طبیعت و محیط ‌زیست را در میان مردم انتقال دهد. کشورها و انسانهائی که در کمربند خشک روی زمین قرار دارند و زندگی می کنند، رنجهای زیادی از تغییرات اقلیم را متقبل خواهند شد، هرچند آنها مسئوول اصلی آن هم نیستند. در همین بخش کرهٔ زمین، بی‌عدالتی‌های متعدد دیگری که انسانها با آنها روبه‌رو استند، به موارد فوق‌الذکر اضافه می شود. «مانیفست انسانگرائی اکولوژیک» به این مشکلات نیز اشاره می کند. در پایان این کتاب، آلبرتو آکوستا، اقتصاددان و روشنفکر اکوادوری، در یک پسگفتار بر اساس تجربهٔ خود با مردمان بومی کشورش نشان می‌دهد که انسانها در کشورهای «تکامل نیافته» چگونه باید برای جلوگیری از افتادن در دام سیستم مصرفی کشورهای صنعتی عمل کنند. شیوهٔ زندگی افسار گسیخته در کشورهای صنعتی و پیامدهای تغییر اقلیم در مناطق خشک جهان، به یقین موجهای بزرگِ مهاجرت را در فرجام خواهد داشت. اگر کشورهای صنعتی به طرزالعملها و فعالیتهای اقتصادی خویش کمافی‌السابق و طور بالاتغییر ادامه بدهند، ناچار خواهند بود تا با این مشکل مقابله کنند. نویسندگان کتاب امیدوار اند که در مورد چگونگی حل همین مشکلات جهانی، بحث گسترده ای براه بیافتد. به نظر من «مانیفست انسانگرائی اکولوژیک» دقیقاً حاوی پیامهای درست برای این موضوع است و بنابراین باید تا حد امکان به تمام زبانهای دنیا ترجمه شود. ترجمهٔ فارسی این کتاب شاید اولین گام در این راستا باشد تا به مردم این کشورها این فرصت را بدهد که پیامهای «مانیفست انسانگرائی اکولوژیک» را تجربه کنند و در این بحث حیاتی برای خودشان و برای سیارهٔ ما سهم بگیرند.

 

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها