کشته شدن نادرشاه و ترس و واهمه انگليس ها (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

جگړن فيرويل  Major Farwell)) آتشۀ نظامى سفارت انگليس در کابل  اولين کسی بود که خبر کشته شدن محمد نادرشاه را به دولتش اطلاع داده نوشت که « اعليحضرت نادرشاه حوالى ساعت ٢ و ٤٥ بعد ازظهر ٨ نومبر [١٩٣٣] در محفل چائى که توسط وزارت معارف تهيه شده بود، توسط يک متعلم مکتب آلمانى   به قتل رسيد.

 

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها