استاد حبیب الرحمن هاله به ابدیت پیوست

با سوگ و درد که ستاره یی از آسمان دانش، ادب و فرهنگ کشور ما افغانستان، در سرزمین های دورِ دور، درین سوی اقیانوس آرام در شهر سیدنی استرالیا آفول کرد.
 

MiguWrobre's Avatar
MiguWrobre پاسخ به موضوع: #141218 3 روز 12 ساعت قبل
Kapikachhu cialis price Aquachem Kamagra
Acheter Kamagra Livraison 24h Viagra E Gay
Shop Cialis Online cialis Acquistare Levitra In Farmacia

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها