حفظ آهنگر پور کی بود؟


حفظ آهنگر پور در سال 1331 هجری شمسی در یکی از دهگده های شاداب درخی پنچشیر در یک خانواده روحانی کارگر چشم به جهان گشود.
 


نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها