"دایره شیطانی" استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری،

 
دکتر سید موسی صمیمی
Political Economy
Promoting dialogue and discourse
Dr. Said Musa Samimy
Emalil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
اکتوبر سال 2015

"دایره شیطانی" استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها خواهان خروج نیروهای امریکا از افغانستان نگردید، بلکه بر نیازمندی های افزایش نظامیان آن کشور در سرزمین هندو کش صحه گذاشت. ضمن حمایت از دولت افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی این کشور، رییس جمهور امریکا اعلام آغاز و یا پایان اقدامات نظامی را قبل از وقوع حادثه "غیر سازنده" خواند.  دونالد ترمپ – با در نظر داشت خروج سریع نظامیان امریکا از عراق – گفت او نمی خواهد اشتباهات امریکا را دوباره تکرار کرده، و عجولانه قوای نظامی کشورش را از افغانستان فراخواند. 
بخش دیگری استراتژی تازه امریکا در قبال افغانستان در برگیرنده مواضع واشنگتن در مورد پاکستان بود. او گفت: "ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کرده‌ایم ولی آن ها به تروریست هایی پناه داده‌اند که ما با آن‌ها می‌جنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شد. هیچ همکاریی نمی‌تواند در مورد کشوری که به شبه نظامیان و تروریست‌هایی که نظامیان و مقامات آمریکایی را هدف قرار می‌ دهند، دوام بیاورد."*
یا در نظر داشت این که در مورد  تداوم حضور قوای نظامی امریکا – نظر به علایق سیاسی و خواست های استراتژیک واشنگتن – تردیدی وجود نداشت، مواضع نسبتاً تند رییس جمهور  در مورد پاکستان – کم و زیاد – قابل توجه و  چشم گیر تلقی گردید. در واقع سر و صدا های سیاسی و شکایت های دیپلماتیک واشنگتن در این معضل از تازگی سیاسی، نو آوری دیپلماتیک و یا تدابیر قابل ملاحظه نظامی برخوردار نمی باشد. از گذشته های دور  به این سو – از اداره جورج بوش تا بارک اوباما – ما چندین بار شاهد چنین هشدار های سیاسی و  حتی تهدیدات نظامی واشنگتن تا مرز برخورد های نظامی به آدرس پاکستان بوده ایم. ولی هر مرتبه اوضاع به نفع "عدم فشار" بر پاکستان به خاموشی گراییده و "روزمرگی دیپلماتیک" بین واشنگتن و اسلام آباد دوباره جایگزین " اختلال زودگذر" گردیده است. با در نظر داشت این امر چگونگی این  "تسلسل عجز" ایجاب بررسی بیشتر را میکند. 
در مورد استراتژی تازه ای اداره ترمپ مبنی بر فشار بیشتر بر اسلام آباد در مورد هراس افکنی نباید زیاد خوشبین بود. سیاست ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان، به ویژه در پیوند با معضل افغانستان ریشه های عمیق تاریخی داشته و بر خواست های استراتژیک و علایق مشخص سیاسی واشنگتن استوار می باشد.  روابط ایالات متحده امریکا را با پاکستان نبایست "یک بعدی" تعبیر کرده  و آن را تنها در حیطه مبارزه با "هراس افکنی" خلاصه کرد. پاکستان برای ایالات متحده امریکا – از گذشته های دور به این سو – از اهمیت ویژه سیاسی و استراتژی برخوردار بوده است. چنانچه پس از جنگ خانمان سوز دوم جهانی، که ایالات متحده امریکا به مثابه ابر قدرت بروز کرد و دامن امپراتوری بریتانیای کبیر از جنوب آسیا چیده شد، امریکا در منطقه جایگزین آن گردید. در پیوند با این روند در سال های پسا جنگ دوم جهانی و در فضای "جنگ سرد" ناشی از رقابت یا امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان در کنار ایران و ترکیه، در چار چوب "پیمان سنتو" کشور متحد و دوست امریکا ردیف گردید. در همین زمان تمایلات شدید سیاست خارجی افغانستان به سوی اتحاد جماهیر شوروی و همچنان "سیاست خارجی افغانستان" در قبال پاکستان – مسئله پشتونستان -  منجر به آن گردید که واشنگتن پاکستان را به مثابه "دژ دفاعی" علیه ابر قدرت شوروی تشخیص کرده و در نتیجه تعاملات سیاسی، نظامی و دیپلماتیک را با این کشور جنوب آسیایی همسو با این مواضع تنظیم نماید. اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ، زمینه ساز بیشتر سیاست نزدیکی امریکا با نظامیان پاکستانی گردیده، و واشنگتن از این که پای "خرس قطبی" در دام افتاده بود، افغانستان را از طریق اسلام آباد و با همسویی با خواست قسمی "قیام درون کشور افغانستان" به "ویتنام شوروی" مبدل کرد. در این دوره، سیاست امریکا در قبال افغانستان از "دیدگاه" اسلام آباد پیاده میگردید. در نتیجه سیاست جا افتاده پاکستان، به ویژه بخش نظامیان آن کشور از این تعامل سیاسی زیادترین استفاده ای ابزاری کرده؛ البته پس از خروج قشون سرخ از سرزمین هندو کش واشنگتن سرنوشت افعانستان را به اسلام سپرد. ولی "بنیاد گرایی وارداتی" توام با عدم توانایی رهبران جهاد در مورد تدوین یک نسخه باز سازی و همزیستی مسالمت آمیز در کشور، سرزمین هندو کش را به کارزار "زور آزمایی های سیاسی" و "جنگ های نیابتی" در تاثیر پذیری از کشور های همسایه مبدل کرد. در اخیر واشنگتن – در همسویی با نظرات یک تعداد از شخصیت های افغانی – بازهم از طریق پاکستان و در همسویی با مواضع عربستان سعودی  زمینه ساز گروه التقاطی طالب به مثابه یک "قدرت نظام مند"  در افغانستان گردید.  ولی پیوند های عقیدتی گروه طالب با گروه های تصلبی در پاکستان و القاعده، این گروه هراس افکن بین المللی محاسبات واشنگتن را بر هم زده و حملات هراس افکنی ناین الون – به تاریخ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱- و امتناع گروه طالب از تسلیمی اسامه بن لادن، واشنگتن را  - برخلاف مواضع پاکستان - مجبور  به گزینش فرو ریزی نظام طالبی ساخت. زمانی که جورج بوش به اسلام آباد هشدار داد، که در صورت عدم همکاری، پاکستان را به "عصر حجر" بر میگرداند، جنرال پرویز مشرف، قیادت گرای نظامی پاکستان تن به "تسلیمی مصلحتی" داد.  در شانزده سال گذشته، که قوای رزمی ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور داشتند، بازهم پاکستان از این رویداد بهره کشی کرده و بیشتر از سی میلیارد دالر امریکایی بنام مبارزه علیه هراس افکنی کسب کرده است. این معضل آفتابی است که واشنگتن همیشه اطلاع داشته، که پاکستان از گروه طالب پشتیبانی کرده، رهبری طالب در کویته/ پاکستان سکونت داشته و در خاک پاکستان نیروهای هراس افکن آموزش دیده، بسیج گردیده و مسلح روانه افغانستان میگردند.
ولی واشنگتن نظر به این نکات از فشار آوردن زیاد بر اسلام آباد خودداری میکند:  
اول: نظر به روابط عمیق تاریخی، طوری که قبلاً پس منظر آن روشن گردید. 
دوم: اهمیت استراتژیک پاکستان در رابطه با تشنج تاریخی امریکا با ایران. 
سوم: در صورت فشار زیاد خطرات فرو پاشی پاکستان به مثابه یک قدرت اتمی با چشم انداز دور از تصور؛ در صورتی که هراس افکنان به قوای اتمی دست یابند.
چهارم: لابی قدرتمند و حضور فعال پاکستان در صحنه سیاسی ایالات متحده امریکا.
پنچم: وفا داری مهره های کلیدی پاکستان و سر سپردگی همین مهره ها به بریتانیایی کبیر و تاثیر گذاری انگلیس به نوبت خود بر سیاست امریکا در جنوب آسیا.
ششم: روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و پیوند های عقیدتی پاکستان با کشور های عربی خلیج به مثابه "کشور های متحد" امریکا.
هفتم: نقش روز افزون چین در منطقه، به ویژه در رابطه با بخش جنوبی پروژه "راه نو ابریشم" و "بندر گوادر".
هشتم: عدم اعتماد واشنگتن به مهره های کلیدی سیاسی در افغانستان که ناشی میگردد از عدم مشی سیاسی منسجم، دراز مدت و بدور از نوسانات روزمره گی سیاسی. 
نهم: تمایلات و تلاش های پشت پرده پاکستان که با "قطعه دیپلماتیک روسی" جایگاه سیاسی اش را نزد واشنگتن پر ارج تر میسازد.
دهم: سیاست پویا، دور اندیش، منظم و جا افتاده ای امور  خارجی پاکستان.
یازدهم: در استراتژی امریکا در قبال جمهوریت های آسیای مرکزی، نظر به اینکه افغانستان خود به خشکه محاط می باشد، واشنگتن به پاکستان به مثابه "گذرگاه" به منابع سرشار آسیای مرکزی نگاه میکند. 
دوازدهم:  "نقش پرسش زای هند" در استراتژی ایالات متحده امریکا. برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که واشنگتن در پی بهبودی روابط با هند بوده، تا بتواند در منطقه این کشور خود مدار نوظهور به مثابه کشور متحد امریکا جایگزین پاکستان به مثابه کشور حامی هراس افکن گردد. البته در این راستا هم امریکا و هم هند علاقه دارند تا روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک را گسترش داده و از همزیستی هرچه بیشتر هر دو کشور بهره ببرند. ولی مواضع سنتی "عدم تعهد" که در ذهنیت قشر سیاسی هند از تجارب تلخ دوران استعمار هک گردیده است، مانع بزرگی شمرده میشود که سیاستمداران هند تن به "وابستگی به امریکا" داده، در رویارویی با پاکستان از یک سو و هم چنان در حلقه محاصره چین  به ابزار واشنگتن مبدل گردد. اضافه بر آن هند در "گروه بریکس" و در "پیمان شانگ های" با روسیه و چین هم کاسه می باشد. از این نگاه کمتر تصور میرود که هند به ترک "سفره کشور های خود مدار نو ظهور" اقدام کرده و "پس خور سفره قدرت رو به زوال" امریکا گردد. 
در اخیر دشواری استراتژی امریکا در قبال فشار آوردن بر پاکستان در این نکه متمرکز میگردد، اگر اسلام آباد به خواست امریکا جواب مثبت ندهد، آیا واشنگتن عقب نشینی خواهد کرد و یا دامنه جنگ علیه هراس افکنی را به قلمرو پاکستان گسترش خواهد داد؟ پیاده کردن قوای نظامی، به ویژه پیاده نظام امریکایی در پاکستان – با در نظر داشت تجارب عراق و لیبی – خارج از حیطه تدابیر منطقی سیاسی-نظامی بوده، و فرو پاشی پاکستان به مثابه "خطرناکترین کشور جهان" تمام منطقه را به پرتگاه خواهد کشاند.  از سوی دیگر بدون همکاری فعال اسلام آباد در جهت بستن "پناه گاه های امن"، مبارزه علیه هراس افکنی در افغانستان با کاستی های بنیادی مواجه دیده میشود. در اخیر بایست اضافه گردد که پاکستان – در کنار خواسته های سیاسی و اقتصادی – بدون راه حل خط مرزی با افغانستان از مواضع بنیادی خویش عقب نشینی نکرده و از گروه های هراس افکن طالب و حقّانی به مثابه "نیروی فشار" علیه دولت افغانستان استفاده ابزاری خواهد کرد.   در نتیجه امریکا در معضل مبارزه با هراس افکنی با یک "معمای غیر قابل حل" مواجه بوده و به مشکل میتواند این "دایره شیطانی" را بشکند.  
به نظر من همه ای نکات دست بدست هم داده و جولانگاه استراتژی واشنگتن را در قبال پاکستان محدود میسازد.
_________________________________________________________
*اعلام استراتژی تازه آمریکا در افغانستان؛ هشدار ترامپ به پاکستان
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41007606

ultra boost 3.0's Avatar
ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #589041 9 ساعت 2 دقيقه قبل
you have got an ideal weblog right here! would you wish to make some invite posts on my blog?
ultra boost 3.0 clickand.co/8u58l
birkin bag's Avatar
birkin bag پاسخ به موضوع: #582891 1 روز 2 ساعت قبل
Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily terrific possiblity to check tips from this site. It's usually very fantastic and as well , full of a good time for me and my office fellow workers to search your blog on the least thrice weekly to find out the latest tips you have. And indeed, I am just certainly contented with all the astonishing advice you give. Some 4 tips in this article are undeniably the finest I've ever had.
birkin bag www.birkinbag.us.com
nike air zoom's Avatar
nike air zoom پاسخ به موضوع: #579608 1 روز 12 ساعت قبل
I want to show my thanks to you just for rescuing me from this difficulty. Because of checking throughout the search engines and getting ways which are not helpful, I thought my life was gone. Being alive without the presence of answers to the difficulties you've resolved through the short post is a critical case, and the ones that could have negatively affected my career if I had not discovered your site. Your primary competence and kindness in touching all the details was vital. I don't know what I would have done if I had not discovered such a thing like this. It's possible to at this point look ahead to my future. Thanks for your time so much for the high quality and effective help. I will not hesitate to endorse your blog post to any person who would like support about this problem.
nike air zoom www.nikezoom.me.uk
nike air max 90's Avatar
nike air max 90 پاسخ به موضوع: #575074 2 روز 2 ساعت قبل
I wanted to put you the tiny note to finally say thank you over again for those striking things you've discussed in this article. It is really incredibly open-handed with you to allow easily what exactly most people could possibly have advertised for an ebook to generate some cash for themselves, precisely now that you might well have done it if you ever decided. Those secrets likewise acted to become great way to recognize that someone else have the same desire similar to my very own to find out way more regarding this matter. I know there are some more enjoyable instances ahead for many who view your site.
nike air max 90 www.nike-airmax90.uk
yeezy shoes's Avatar
yeezy shoes پاسخ به موضوع: #574016 2 روز 6 ساعت قبل
I used to be more than happy to seek out this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I undoubtedly enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.
yeezy shoes 42.herber.pl/adyzy
100% real jordans for cheap's Avatar
100% real jordans for cheap پاسخ به موضوع: #573759 2 روز 7 ساعت قبل
I precisely had to appreciate you all over again. I am not sure what I would've tried in the absence of the actual tips and hints discussed by you directly on my problem. Entirely was a real traumatic dilemma in my circumstances, however , witnessing a specialised approach you resolved that forced me to cry with contentment. I'm just happy for this assistance and even hope you really know what a powerful job your are getting into instructing people today through the use of your blog. I know that you haven't encountered any of us.
100% real jordans for cheap www.cheaprealjordans.us.com
ultra boost 3.0's Avatar
ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #572861 2 روز 10 ساعت قبل
you have a great weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog?
ultra boost 3.0 tinylink.in/ultrabus
Adidas NMD Women Imitation Fur Black Red Pink's Avatar
Adidas NMD Women Imitation Fur Black Red Pink پاسخ به موضوع: #569749 2 روز 20 ساعت قبل
I used to be very pleased to seek out this internet-site.I wanted to thanks on your time for this excellent learn!! I definitely enjoying every little little bit of it and I've you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.
Adidas NMD Women Imitation Fur Black Red Pink www.adidas-nmds.us.com/adidas-nmd-women-...-red-pink-p-492.html
adidas neo's Avatar
adidas neo پاسخ به موضوع: #569682 2 روز 21 ساعت قبل
Thank you a lot for giving everyone remarkably brilliant opportunity to read in detail from this blog. It is often so good plus jam-packed with a good time for me personally and my office peers to visit your blog particularly thrice a week to read the new things you have got. And definitely, we're certainly astounded with all the stunning opinions you give. Selected 3 areas on this page are unequivocally the best I've had.
adidas neo www.adidasneo.us.com
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #568506 3 روز 1 ساعت قبل
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, however I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could repair in case you werent too busy on the lookout for attention.
yeezy boost 350 v2 gul.ly/f512j
fitflops's Avatar
fitflops پاسخ به موضوع: #568213 3 روز 2 ساعت قبل
I am glad for commenting to make you be aware of of the useful encounter my cousin's princess encountered browsing your webblog. She picked up so many issues, most notably how it is like to have a great teaching nature to make other individuals just fully grasp selected advanced issues. You undoubtedly exceeded our own desires. I appreciate you for distributing these priceless, safe, informative and even cool tips about this topic to Ethel.
fitflops www.fitflops.cc
yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #567287 3 روز 5 ساعت قبل
After study a number of of the blog posts in your web site now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and can be checking back soon. Pls take a look at my web page as well and let me know what you think.
yeezy cbi.as/8exql
chrome hearts's Avatar
chrome hearts پاسخ به موضوع: #564467 3 روز 14 ساعت قبل
I precisely had to thank you very much once again. I am not sure the things I would've used without the basics provided by you regarding that area. This was an absolute traumatic dilemma in my opinion, nevertheless observing the professional technique you treated the issue took me to leap for gladness. Now i'm happier for this support and believe you know what a great job you happen to be doing educating the rest via your web blog. I am sure you haven't encountered all of us.
chrome hearts www.chromehearts.net.co
adidas ultra's Avatar
adidas ultra پاسخ به موضوع: #563172 3 روز 19 ساعت قبل
I抦 impressed, I must say. Actually rarely do I encounter a blog that抯 both educative and entertaining, and let me inform you, you could have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the difficulty is one thing that not sufficient people are speaking intelligently about. I'm very completely satisfied that I stumbled across this in my search for one thing referring to this.
adidas ultra urlr.be/short/ultrausc
links of london's Avatar
links of london پاسخ به موضوع: #562887 3 روز 21 ساعت قبل
I as well as my guys were digesting the best recommendations on the website and unexpectedly got a horrible feeling I never thanked the blog owner for them. Those people were definitely consequently joyful to read through them and have now truly been enjoying these things. Thank you for being considerably considerate as well as for obtaining this form of exceptional useful guides most people are really desirous to learn about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.
links of london www.linksoflondon.us.com
retro jordans's Avatar
retro jordans پاسخ به موضوع: #558366 4 روز 11 ساعت قبل
I actually wanted to jot down a remark in order to appreciate you for the marvelous points you are writing here. My time intensive internet search has now been rewarded with professional ideas to share with my co-workers. I would mention that many of us readers are quite blessed to exist in a superb site with so many lovely individuals with very helpful basics. I feel very privileged to have seen the site and look forward to tons of more cool moments reading here. Thanks again for everything.
retro jordans www.cheapretro-jordans.com
adidas ultra boost 3.0's Avatar
adidas ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #557001 4 روز 15 ساعت قبل
I抦 impressed, I must say. Actually not often do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me let you know, you might have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the problem is one thing that not enough persons are speaking intelligently about. I'm very completely happy that I stumbled throughout this in my search for one thing relating to this.
adidas ultra boost 3.0 tropaadet.dk/ultraus
gucci belts for men's Avatar
gucci belts for men پاسخ به موضوع: #556724 4 روز 16 ساعت قبل
Thank you for all your work on this web page. My mother delights in engaging in internet research and it's really simple to grasp why. We notice all relating to the powerful means you create effective strategies through the web blog and in addition encourage response from people on that topic and our own princess is without a doubt understanding so much. Enjoy the rest of the new year. You are always doing a dazzling job.
gucci belts for men www.guccibelt.us.com
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #555250 4 روز 20 ساعت قبل
you could have a great weblog here! would you wish to make some invite posts on my blog?
adidas nmd adidas nmd

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها