"دایره شیطانی" استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری،

 
دکتر سید موسی صمیمی
Political Economy
Promoting dialogue and discourse
Dr. Said Musa Samimy
Emalil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
اکتوبر سال 2015

"دایره شیطانی" استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها خواهان خروج نیروهای امریکا از افغانستان نگردید، بلکه بر نیازمندی های افزایش نظامیان آن کشور در سرزمین هندو کش صحه گذاشت. ضمن حمایت از دولت افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی این کشور، رییس جمهور امریکا اعلام آغاز و یا پایان اقدامات نظامی را قبل از وقوع حادثه "غیر سازنده" خواند.  دونالد ترمپ – با در نظر داشت خروج سریع نظامیان امریکا از عراق – گفت او نمی خواهد اشتباهات امریکا را دوباره تکرار کرده، و عجولانه قوای نظامی کشورش را از افغانستان فراخواند. 
بخش دیگری استراتژی تازه امریکا در قبال افغانستان در برگیرنده مواضع واشنگتن در مورد پاکستان بود. او گفت: "ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کرده‌ایم ولی آن ها به تروریست هایی پناه داده‌اند که ما با آن‌ها می‌جنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شد. هیچ همکاریی نمی‌تواند در مورد کشوری که به شبه نظامیان و تروریست‌هایی که نظامیان و مقامات آمریکایی را هدف قرار می‌ دهند، دوام بیاورد."*
یا در نظر داشت این که در مورد  تداوم حضور قوای نظامی امریکا – نظر به علایق سیاسی و خواست های استراتژیک واشنگتن – تردیدی وجود نداشت، مواضع نسبتاً تند رییس جمهور  در مورد پاکستان – کم و زیاد – قابل توجه و  چشم گیر تلقی گردید. در واقع سر و صدا های سیاسی و شکایت های دیپلماتیک واشنگتن در این معضل از تازگی سیاسی، نو آوری دیپلماتیک و یا تدابیر قابل ملاحظه نظامی برخوردار نمی باشد. از گذشته های دور  به این سو – از اداره جورج بوش تا بارک اوباما – ما چندین بار شاهد چنین هشدار های سیاسی و  حتی تهدیدات نظامی واشنگتن تا مرز برخورد های نظامی به آدرس پاکستان بوده ایم. ولی هر مرتبه اوضاع به نفع "عدم فشار" بر پاکستان به خاموشی گراییده و "روزمرگی دیپلماتیک" بین واشنگتن و اسلام آباد دوباره جایگزین " اختلال زودگذر" گردیده است. با در نظر داشت این امر چگونگی این  "تسلسل عجز" ایجاب بررسی بیشتر را میکند. 
در مورد استراتژی تازه ای اداره ترمپ مبنی بر فشار بیشتر بر اسلام آباد در مورد هراس افکنی نباید زیاد خوشبین بود. سیاست ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان، به ویژه در پیوند با معضل افغانستان ریشه های عمیق تاریخی داشته و بر خواست های استراتژیک و علایق مشخص سیاسی واشنگتن استوار می باشد.  روابط ایالات متحده امریکا را با پاکستان نبایست "یک بعدی" تعبیر کرده  و آن را تنها در حیطه مبارزه با "هراس افکنی" خلاصه کرد. پاکستان برای ایالات متحده امریکا – از گذشته های دور به این سو – از اهمیت ویژه سیاسی و استراتژی برخوردار بوده است. چنانچه پس از جنگ خانمان سوز دوم جهانی، که ایالات متحده امریکا به مثابه ابر قدرت بروز کرد و دامن امپراتوری بریتانیای کبیر از جنوب آسیا چیده شد، امریکا در منطقه جایگزین آن گردید. در پیوند با این روند در سال های پسا جنگ دوم جهانی و در فضای "جنگ سرد" ناشی از رقابت یا امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان در کنار ایران و ترکیه، در چار چوب "پیمان سنتو" کشور متحد و دوست امریکا ردیف گردید. در همین زمان تمایلات شدید سیاست خارجی افغانستان به سوی اتحاد جماهیر شوروی و همچنان "سیاست خارجی افغانستان" در قبال پاکستان – مسئله پشتونستان -  منجر به آن گردید که واشنگتن پاکستان را به مثابه "دژ دفاعی" علیه ابر قدرت شوروی تشخیص کرده و در نتیجه تعاملات سیاسی، نظامی و دیپلماتیک را با این کشور جنوب آسیایی همسو با این مواضع تنظیم نماید. اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ، زمینه ساز بیشتر سیاست نزدیکی امریکا با نظامیان پاکستانی گردیده، و واشنگتن از این که پای "خرس قطبی" در دام افتاده بود، افغانستان را از طریق اسلام آباد و با همسویی با خواست قسمی "قیام درون کشور افغانستان" به "ویتنام شوروی" مبدل کرد. در این دوره، سیاست امریکا در قبال افغانستان از "دیدگاه" اسلام آباد پیاده میگردید. در نتیجه سیاست جا افتاده پاکستان، به ویژه بخش نظامیان آن کشور از این تعامل سیاسی زیادترین استفاده ای ابزاری کرده؛ البته پس از خروج قشون سرخ از سرزمین هندو کش واشنگتن سرنوشت افعانستان را به اسلام سپرد. ولی "بنیاد گرایی وارداتی" توام با عدم توانایی رهبران جهاد در مورد تدوین یک نسخه باز سازی و همزیستی مسالمت آمیز در کشور، سرزمین هندو کش را به کارزار "زور آزمایی های سیاسی" و "جنگ های نیابتی" در تاثیر پذیری از کشور های همسایه مبدل کرد. در اخیر واشنگتن – در همسویی با نظرات یک تعداد از شخصیت های افغانی – بازهم از طریق پاکستان و در همسویی با مواضع عربستان سعودی  زمینه ساز گروه التقاطی طالب به مثابه یک "قدرت نظام مند"  در افغانستان گردید.  ولی پیوند های عقیدتی گروه طالب با گروه های تصلبی در پاکستان و القاعده، این گروه هراس افکن بین المللی محاسبات واشنگتن را بر هم زده و حملات هراس افکنی ناین الون – به تاریخ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱- و امتناع گروه طالب از تسلیمی اسامه بن لادن، واشنگتن را  - برخلاف مواضع پاکستان - مجبور  به گزینش فرو ریزی نظام طالبی ساخت. زمانی که جورج بوش به اسلام آباد هشدار داد، که در صورت عدم همکاری، پاکستان را به "عصر حجر" بر میگرداند، جنرال پرویز مشرف، قیادت گرای نظامی پاکستان تن به "تسلیمی مصلحتی" داد.  در شانزده سال گذشته، که قوای رزمی ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور داشتند، بازهم پاکستان از این رویداد بهره کشی کرده و بیشتر از سی میلیارد دالر امریکایی بنام مبارزه علیه هراس افکنی کسب کرده است. این معضل آفتابی است که واشنگتن همیشه اطلاع داشته، که پاکستان از گروه طالب پشتیبانی کرده، رهبری طالب در کویته/ پاکستان سکونت داشته و در خاک پاکستان نیروهای هراس افکن آموزش دیده، بسیج گردیده و مسلح روانه افغانستان میگردند.
ولی واشنگتن نظر به این نکات از فشار آوردن زیاد بر اسلام آباد خودداری میکند:  
اول: نظر به روابط عمیق تاریخی، طوری که قبلاً پس منظر آن روشن گردید. 
دوم: اهمیت استراتژیک پاکستان در رابطه با تشنج تاریخی امریکا با ایران. 
سوم: در صورت فشار زیاد خطرات فرو پاشی پاکستان به مثابه یک قدرت اتمی با چشم انداز دور از تصور؛ در صورتی که هراس افکنان به قوای اتمی دست یابند.
چهارم: لابی قدرتمند و حضور فعال پاکستان در صحنه سیاسی ایالات متحده امریکا.
پنچم: وفا داری مهره های کلیدی پاکستان و سر سپردگی همین مهره ها به بریتانیایی کبیر و تاثیر گذاری انگلیس به نوبت خود بر سیاست امریکا در جنوب آسیا.
ششم: روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و پیوند های عقیدتی پاکستان با کشور های عربی خلیج به مثابه "کشور های متحد" امریکا.
هفتم: نقش روز افزون چین در منطقه، به ویژه در رابطه با بخش جنوبی پروژه "راه نو ابریشم" و "بندر گوادر".
هشتم: عدم اعتماد واشنگتن به مهره های کلیدی سیاسی در افغانستان که ناشی میگردد از عدم مشی سیاسی منسجم، دراز مدت و بدور از نوسانات روزمره گی سیاسی. 
نهم: تمایلات و تلاش های پشت پرده پاکستان که با "قطعه دیپلماتیک روسی" جایگاه سیاسی اش را نزد واشنگتن پر ارج تر میسازد.
دهم: سیاست پویا، دور اندیش، منظم و جا افتاده ای امور  خارجی پاکستان.
یازدهم: در استراتژی امریکا در قبال جمهوریت های آسیای مرکزی، نظر به اینکه افغانستان خود به خشکه محاط می باشد، واشنگتن به پاکستان به مثابه "گذرگاه" به منابع سرشار آسیای مرکزی نگاه میکند. 
دوازدهم:  "نقش پرسش زای هند" در استراتژی ایالات متحده امریکا. برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که واشنگتن در پی بهبودی روابط با هند بوده، تا بتواند در منطقه این کشور خود مدار نوظهور به مثابه کشور متحد امریکا جایگزین پاکستان به مثابه کشور حامی هراس افکن گردد. البته در این راستا هم امریکا و هم هند علاقه دارند تا روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک را گسترش داده و از همزیستی هرچه بیشتر هر دو کشور بهره ببرند. ولی مواضع سنتی "عدم تعهد" که در ذهنیت قشر سیاسی هند از تجارب تلخ دوران استعمار هک گردیده است، مانع بزرگی شمرده میشود که سیاستمداران هند تن به "وابستگی به امریکا" داده، در رویارویی با پاکستان از یک سو و هم چنان در حلقه محاصره چین  به ابزار واشنگتن مبدل گردد. اضافه بر آن هند در "گروه بریکس" و در "پیمان شانگ های" با روسیه و چین هم کاسه می باشد. از این نگاه کمتر تصور میرود که هند به ترک "سفره کشور های خود مدار نو ظهور" اقدام کرده و "پس خور سفره قدرت رو به زوال" امریکا گردد. 
در اخیر دشواری استراتژی امریکا در قبال فشار آوردن بر پاکستان در این نکه متمرکز میگردد، اگر اسلام آباد به خواست امریکا جواب مثبت ندهد، آیا واشنگتن عقب نشینی خواهد کرد و یا دامنه جنگ علیه هراس افکنی را به قلمرو پاکستان گسترش خواهد داد؟ پیاده کردن قوای نظامی، به ویژه پیاده نظام امریکایی در پاکستان – با در نظر داشت تجارب عراق و لیبی – خارج از حیطه تدابیر منطقی سیاسی-نظامی بوده، و فرو پاشی پاکستان به مثابه "خطرناکترین کشور جهان" تمام منطقه را به پرتگاه خواهد کشاند.  از سوی دیگر بدون همکاری فعال اسلام آباد در جهت بستن "پناه گاه های امن"، مبارزه علیه هراس افکنی در افغانستان با کاستی های بنیادی مواجه دیده میشود. در اخیر بایست اضافه گردد که پاکستان – در کنار خواسته های سیاسی و اقتصادی – بدون راه حل خط مرزی با افغانستان از مواضع بنیادی خویش عقب نشینی نکرده و از گروه های هراس افکن طالب و حقّانی به مثابه "نیروی فشار" علیه دولت افغانستان استفاده ابزاری خواهد کرد.   در نتیجه امریکا در معضل مبارزه با هراس افکنی با یک "معمای غیر قابل حل" مواجه بوده و به مشکل میتواند این "دایره شیطانی" را بشکند.  
به نظر من همه ای نکات دست بدست هم داده و جولانگاه استراتژی واشنگتن را در قبال پاکستان محدود میسازد.
_________________________________________________________
*اعلام استراتژی تازه آمریکا در افغانستان؛ هشدار ترامپ به پاکستان
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41007606

mens nike internationalist green gold's Avatar
mens nike internationalist green gold پاسخ به موضوع: #768180 55 دقيقه قبل
asics gel noosa tri 7 blue's Avatar
asics gel noosa tri 7 blue پاسخ به موضوع: #767979 3 ساعت 28 دقيقه قبل
<a href=" www.speakingthroughart.org/merry_en/wome...ke-navina-shox-shoes ">womens nike navina shox shoes</a>,<a href=" www.theedgeconnection.org/merry_en/adida...keeper-gloves-lyrics ">adidas predator zones goalkeeper gloves lyrics</a>
asics gel noosa tri 7 blue
womens air jordan retro 14 yellow black's Avatar
womens air jordan retro 14 yellow black پاسخ به موضوع: #767662 7 ساعت 27 دقيقه قبل
adidas porsche typ 64 grey's Avatar
adidas porsche typ 64 grey پاسخ به موضوع: #767350 10 ساعت 10 دقيقه قبل
lebron james shoes's Avatar
lebron james shoes پاسخ به موضوع: #766540 19 ساعت 31 دقيقه قبل
I am glad for writing to make you understand what a beneficial discovery my friend's princess found checking the blog. She came to find a good number of details, not to mention what it's like to have a wonderful helping spirit to have certain people without problems learn specified very confusing subject areas. You truly surpassed my desires. I appreciate you for rendering these warm and friendly, trustworthy, edifying and also fun thoughts on this topic to Mary.
lebron james shoes www.lebronjames-shoes.us.com
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #766454 20 ساعت 37 دقيقه قبل
My husband and i ended up being quite more than happy when Albert could deal with his survey from the ideas he gained while using the web pages. It's not at all simplistic to simply happen to be giving for free information and facts which other people may have been selling. Therefore we understand we now have the writer to give thanks to for this. These illustrations you have made, the simple website navigation, the relationships you can make it possible to promote - it is all fantastic, and it's making our son and our family imagine that that concept is entertaining, and that is pretty serious. Many thanks for all!
basketball shoes www.basketball-shoes.us.com
womens nike air force 1 boots grey's Avatar
womens nike air force 1 boots grey پاسخ به موضوع: #766264 23 ساعت 21 دقيقه قبل
<a href=" www.aerpas.org/nike-air-max-90-infrared-...ashed-denim-merry_en ">nike air max 90 infrared qs washed denim</a>,<a href=" www.boxnut.org/mizuno-wave-prophecy-white-blue-merry_en ">mizuno wave prophecy white blue</a>
womens nike air force 1 boots grey
nike roshe run boots womens's Avatar
nike roshe run boots womens پاسخ به موضوع: #766157 1 روز 45 دقيقه قبل
<a href=" www.drmikeprovost.net/nike-acc-fg-soccer...-pink-black-merry_en ">nike acc fg soccer boots hypervenom phantom ii white pink black</a>,<a href=" www.janfog.net/nike-air-max-2017-green-merry_en ">nike air max 2017 green</a>
nike roshe run boots womens www.visionclinics.net/nike-roshe-run-boots-womens-merry_en
nike lunar ballistec pink flash grey's Avatar
nike lunar ballistec pink flash grey پاسخ به موضوع: #766091 1 روز 1 ساعت قبل
waroftheapps's Avatar
waroftheapps پاسخ به موضوع: #766042 1 روز 2 ساعت قبل
<a href=" www.lj-capitalmanagement.com/ ">lj-capitalmanagement</a>, <a href=" www.team-alternate.com/ ">team-alternate</a>,
waroftheapps
nike air max 95 white camo's Avatar
nike air max 95 white camo پاسخ به موضوع: #765929 1 روز 3 ساعت قبل
<a href=" www.darwinlanguage.com/womens-nike-air-p...gold-yellow-merry_en ">womens nike air presto gold yellow</a>,<a href=" www.chambrette.biz/nike-air-max-hyper-bl...low-liberty-merry_en ">nike air max hyper blue yellow liberty</a>
nike air max 95 white camo
air jordan retro 11 white pink's Avatar
air jordan retro 11 white pink پاسخ به موضوع: #765680 1 روز 6 ساعت قبل
womens supra skytop pink silver's Avatar
womens supra skytop pink silver پاسخ به موضوع: #765561 1 روز 8 ساعت قبل
Bobbygog's Avatar
Bobbygog پاسخ به موضوع: #765029 1 روز 15 ساعت قبل
Being a core point guard, garage and also other three split the difference is that she is the team attract and organizer. In other words, he can't become novak on the perimeter around awaiting kd shoes someone else to allow him the ball. We take novak into a comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer helps objects, and to time, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is often a teammate's pass and attack; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit curry shoes within 213, has 206 relies upon your friend's passing.


The garage He each of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 seriously isn't sending (272), put simply, is to create options, nasty sto vote. This trick inside the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because somebody errs, physical strength consumption, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest inside alliance, stephen curry shoes even better when compared with lebron James thrown straight into more all 3-pointers, plus the shooting is in some sort of league all five this sort of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Obtained together, the three points for you to thrown into space just isn't an easy thing, should have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! The most precious is, no matter when and where, and steps to make moves, garage has a superior percentage. It is no wonder that the manager of the a warrior when Bob myers not too long ago told the Associated Press said: "as long as it's garage, to obtain the ball is reasonable. inches.

Tag: kyrie irving shoes kyire 3 kyrie 4 lebron 14 nike hyperdunk air jordan 31 curry 2 kd 10 michael jordan shoes birkenstock sandals kevin durant shoes curry 3 NMD R1 Shoes kobe 11 [url=http://www.pumafentyslides.uspuma fenty slides[/url] ugg 5803 adidas superstar Shoes vans sk8 hi lebron soldier 10 lebron 15 asics shoes ecco Shoes curry 1 kd shoes
nike air max 95 oro headset's Avatar
nike air max 95 oro headset پاسخ به موضوع: #764822 1 روز 17 ساعت قبل
nike internationalist mid dark ash's Avatar
nike internationalist mid dark ash پاسخ به موضوع: #764760 1 روز 18 ساعت قبل
adidas ultra boost 3.0's Avatar
adidas ultra boost 3.0 پاسخ به موضوع: #764201 2 روز 1 ساعت قبل
I am just commenting to make you understand of the nice experience my cousin's child experienced visiting your blog. She picked up such a lot of issues, not to mention what it is like to possess an ideal helping nature to get folks with ease master certain grueling things. You actually surpassed people's expectations. Thank you for displaying such interesting, safe, revealing and also fun tips on the topic to Evelyn.
adidas ultra boost 3.0
tory burch shoes's Avatar
tory burch shoes پاسخ به موضوع: #764179 2 روز 2 ساعت قبل
I wanted to put you that tiny remark to finally thank you over again relating to the exceptional suggestions you've shared on this page. It's really strangely generous with you in giving without restraint just what many of us would've supplied for an e-book to generate some profit for their own end, certainly since you could have tried it if you ever wanted. The strategies in addition acted to be the great way to know that other people have the identical desire similar to mine to know much more around this issue. I think there are a lot more pleasurable periods up front for folks who check out your website.
tory burch shoes
nike air force 1 foamposite pro low anthracite black's Avatar
nike air force 1 foamposite pro low anthracite black پاسخ به موضوع: #764149 2 روز 2 ساعت قبل
nike flyknit racer drop date,nike air force 1 grau orange
nike air force 1 foamposite pro low anthracite black
air max 97 black's Avatar
air max 97 black پاسخ به موضوع: #763934 2 روز 5 ساعت قبل
adidas ultra's Avatar
adidas ultra پاسخ به موضوع: #763630 2 روز 9 ساعت قبل
I precisely had to thank you so much once again. I'm not certain the things I would have accomplished in the absence of the actual tricks revealed by you on this situation. It was actually a real daunting crisis in my position, nevertheless noticing this specialised approach you managed the issue forced me to weep over gladness. I'm just grateful for your information and thus expect you are aware of a great job that you are carrying out training men and women using your webblog. Most likely you have never got to know any of us.
adidas ultra
nike kyrie 3 black's Avatar
nike kyrie 3 black پاسخ به موضوع: #763531 2 روز 10 ساعت قبل
whenwewereyoungandunafraid's Avatar
whenwewereyoungandunafraid پاسخ به موضوع: #763455 2 روز 11 ساعت قبل
<a href=" www.ofisline.biz/ ">ofisline</a>, <a href=" www.cientambores.com/ ">cientambores</a>,
whenwewereyoungandunafraid
nike air max 90 grey suede's Avatar
nike air max 90 grey suede پاسخ به موضوع: #763376 2 روز 12 ساعت قبل
adidas zx 750 unisex blue's Avatar
adidas zx 750 unisex blue پاسخ به موضوع: #763336 2 روز 13 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها