اعلامیه فارو پیرامون پیشنهاد څارنوال ICC

خانم فاتو بنسودا څارنوال محکمۀ جزایی بین المللی یا آی سی سی، به تأریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ طی اعلامیه ای، ایضاح نمود که شرایط برای رسیدگی به قضایای جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان آماده می باشد  و اگر مقامات عالی آی سی سی پیشنهاد او را بپذیرند، او امکانات لازم رسیدگی را برای تعقیب این قضایا در اختیار خواهد داشت.
 

اخبار روز

23 قوس 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها